7 vlastností dospělých indigo lidí: možná jste jedním z nich


Indigo není nedávný jev. Je „pozorováno“ po desetiletí. Proto je mezi námi mnoho už dospělých jedinců indigo. Uvádíme sedm vlastností, které mohou pomoci poznat, zda jste takzvaným indigo nebo ne.

1. «Proč?» je vaše oblíbená otázka

Dospělí jedinci indigo mají velkou potřebu vědět, proč jsou věci právě tak a ne jinak. Neustále kladou otázky a pokoušejí se pochopit smysl toho, co se děje.

Podrobují pochybnostem nerovnost, utrpení, nenávist a válku. Nedokážou pochopit, co živí nelidskost.

2. Nezamlouvají se vám autority a režimy

Lidé indigo nevěří, že v něčí moudrosti je pravda. Začíná to už ve škole, kde kladou odpor obecně přijatým způsobům výuky a poznávání světa.

V očích jiných lidí jsou indigo ti, kdo milují spory a vyvolávají neklid. Není to však ze zlého úmyslu, ale z odporu k mlčení a touhy pochopit.

Lidé indigo sami v sobě posilují nechuť a odpor k tradičním politickým a sociálním systémům. Místo nich se zaměřují na vytváření něčeho nového. Aktivně se podílejí na eko-projektech a pracují pro blaho společnosti (například jako lékaři).

3. Nesnesete pohled na utrpení jiných

Indigo lidé jsou citlivé a hluboké povahy. Často odmítají zprávy a informace, ne však z lhostejnosti. Sledování následků hladu, válek a živelných katastrof na ně působí traumaticky. Jejich stav zlepšuje zpráva o zabránění neštěstí nebo odstranění jeho následků.
Úroveň empatie u indigo lidí je tak vysoká, že tragické scény u nich vyvolávají skutečnou bolest.

4. Milujete zvířata

Lidé indigo cítí blízkost ke zvířatům. Přispívají na zvířecí charitu a jsou připraveni pomáhat zvířatům vlastníma rukama.

Lidé indigo obdivují přírodu, pěstují rostliny. Jsou přesvědčeni, že lidé a zvířata jsou si rovni a závisejí jeden na druhém.

5. Víte, co je to zoufalství

Mnozí dospělí indigo pociťují depresi, bezmoc a zoufalství. Začíná to v dospívání a trvá po celý život. Je to způsobeno jejich nepochopením, proč lidé jeden druhému ubližují, proč si neváží přírody a zbožňují peníze. Do tohoto obrazu indigo prostě nezapadají.

Pro dospělé indigo je složité přátelit se s někým jiným. Bojí se, že budou pokládáni za podivíny. Sami nikoho nepomlouvají a nezajímají se o poměry jiných lidí.

6. Zažíváte neobvyklé věci

Od útlého dětství je to táhne k duchovnímu rozvoji. Děti indigo to často táhne do kostela nebo k modlitbě. A to i v nevěřící rodině.

Dospělí jsou otevřeni duchovním otázkám i náboženství, avšak náboženská dogmata nepřijímají. Dokážou vycítit přízraky a anděly.

V materiálním světě indigo lidé nenosí hodinky, mají problémy s používáním počítače a jiných technologií.

11:11 je čas, na který často padne pohled člověka indigo, když se podívá na hodiny.

7. Máte silnou potřebu najít svůj celoživotní cíl

Pro dospělé indigo je často cílem změnit svět k lepšímu. Ne vždy se jim daří. Ve světě, který si považuje usilovné práce, politické moci a konzumu, utrpí indigo často nezdar.

Naučit se naslouchat vlastní intuici, to je první nezbytný krok pro lidi indigo. Intuice je přivede k lidem vyznávajícím stejné hodnoty.

Dospělí lidé indigo dokážou kardinálním způsobem změnit realitu. Pokud se domníváte, že jste indigo, sledujte se i dále. Poskytněte si možnost přinést světu světlo a lásku.

=========
4 příznaky zkušenosti z minulých existencí
Čím hrozí odsuzování jiných

Facebook AstroPlus.cz