3 způsoby jak získat pomoc od pokročilé verze sebe sama

“Problém už jsme vyřešili, zbývá jen pochopit jak.”

Māris Drešmanis

Existuje nemálo duchovních praktik, s jejichž pomocí můžeme získat podporu nebo najít odpověď na naléhavou otázku, případně řešení nějaké složité situace.

Jednou z možností je navázání kontaktu se svou pokročilejší verzí.

Jestliže vejdete v kontakt se zkušenější verzí sebe sama, naučíte se řešit problémy, nalézat potřebné odpovědi a naladit se na svůj budoucí život, v němž už se vaše sny naplnily.

Abyste získali přístup k vlastnímu zdroji síly, vědomostí a sebejistoty, můžete zkusit využít jeden ze tří způsobů uvedených v tomto článku.

Člověk je souhrnem nekonečného počtu verzí sebe sama.

Je to jeho já z přítomné chvíle, kdy čte tento text, já, které se snaží vyřešit nějaký problém, jeho já minutu před tímto okamžikem, hodinu před ním, pět let před ním…

Existuje také já, které už rozlousklo otázku, která vás právě zajímá a vzrušuje, stejně jako já, které dosáhlo cíle, jejž jste si ve své přítomnosti sotva vytýčili. Tohle já je vaší pokročilejší součástí.

Já nynější bylo pokročilejší verzí k já minulému.

Minulost, přítomnost i budoucnost jsou vzájemně propojeny.

Můžeme získat znalosti i zkušenosti od svých budoucích verzí. A navrátíme-li si vícerozměrné vědomí, dokážeme je získat ze životů minulých i budoucích.

Za tím účelem se nemusíme nezbytně obracet na vyšší síly, na nějaké své vyšší já, nebo si vybavovat svá minulá ztělesnění. Stačí požádat o pomoc svou lidskou součást z budoucnosti.

Řešení se najde vždycky. Bezvýchodné situace neexistují. Jestliže nevidíte východisko dnes, uvidíte ho v budoucnosti.

A právě navázání kontaktu s touto svou budoucí verzí vám nabízíme.

3 způsoby jak vstoupit kontakt se svojí pokročilejší verzí

Naučte se důvěřovat sami sobě a být v kontaktu sami se sebou.

Jste mistr, v určitých životních oblastech jste byli úspěšní. Spojte se s těmi svými verzemi, které těch úspěchů dosáhly.

Způsob 1 — zbavit se napětí

Jestliže jste nervózní kvůli nepříjemné situaci, do níž jste se dostali, představujte si sebe sama za týden, za měsíc nebo rok.

Co budete dělat? Možná dokonce, že na tu dobu už máte nějaké konkrétní plány.

Jste si jisti, že za měsíc vás ještě bude vzrušovat problém, na který jste dnes narazili?

Se vší pravděpodobností nikoliv. Jestliže si tuhle otázku položíte, stisk nervozity povolí a napětí i neklid zmizí.

V m,yšlenkách se přemisťujete do budoucnosti, kde už jste přítomný aktuální strach překonali, kde už jste tuhle událost prožili a přežili, získali jste zkušenost a uklidnili se.

Velmi dobře tato metoda zabírá v situacích, kdy je člověk rozrušen nějakou nadcházející událostí: veřejným vystoupením, zkouškou nebo bolestivým zákrokem u lékaře.

Způsob 2 — manifestace úmyslu

Navažte kontakt se svojí budoucí verzí ve stavu meditace.

Proste o setkání s tou vaší verzí, která už dosáhla kýženého (dokonalého zdraví, materiálního zajištění, založení rodiny atp.)

Nalaďte se podle této budoucí součásti své osobnosti. Najděte rozdíly mezi vámi současnými a vaší budoucí, pokročilejší verzí. Pociťte, jaké to je, být tím, kdo už má to, po čem vy zatím jenom toužíte, o čem sníte.

Proste, ať vám ukáže kroky potřebné k dosažení cíle nebo východiska ze situace, která vám současnému připadá jako slepá ulička.

Způsob 3 — řešení problémů

Naučte se navazovat kontakt se sebou budoucím. Dělejte to před spaním, kdy se mozek zklidňuje a začíná pracovat v alfa rytmu. Promluvte si se svou pokročilejší verzí jako s velmi blízkým člověkem.

Máte-li nějaké žádosti, prosby, nevyřešené otázky nebo nápady, posílejte je před spaním budoucí, pokročilejší verzi vlastního já.

Když navážete pevné spojení, odpovědi k vám budou přicházet snadno.

Vaše pokročilejší součást, která už všechno ví, se s vámi ráda podělí o zkušenost.

Také vaše minulá já potřebují pomoc a poporu.

Chcete-li najít odpověď na otázku nebo řešení problému, nemusíte se pokaždé obracet jenom k vnějším zdrojům. Naučte se prostě důvěřovat sami sobě. Uvědomte si, že vždycky máte přístup ke kterékoli své zkušenosti, třeba i k té, kterou jste dosud nezískali. Nezbavujte se možnosti jí využít.

=========
7 signálů, že jste dosáhli nejvyššího potenciálu
Na tento svět nikdy nepřicházíme sami. Vždycky máme po boku své rádce.

Facebook AstroPlus.cz