10 znamení přítomnosti domácího skřítka. Čím o sobě dává vědět.

Věříte na domácí skřítky? Šotky či šetky, hospodáříčky, zmoky a rarášky? Říká se, že svého domácího skřítka má každý dům. Zjistit jeho přítomnost není sice snadné, ale pokud se mu něco nelíbí, dá svou nespokojenost najevo sám takovým způsobem, že to není možné přehlédnout.

Domácí skřítci podle pradávné víry ochraňují bydliště. Dokážou ochránit dům před požárem, zloději i nesváry. Jestliže se však k nim domácí lidé nechovají s patřičnou úctou nebo jim nějak ublíží, umějí se také mstít.

Základní znamení přítomnosti domácího skřítka v domě:

1. Podivný hluk

Když si paní domu dostatečně nehledí pořádku, domácí skřítek se rozzlobí. Začne po nocích přesunovat v kuchyni nádobí, bouchá dveřmi a hlasitě dupe. Pokud něco nemůžete najít, buďte si jisti, že je zatím skřítek hospodáříček. Vyzývá vás, ať si konečně pořádně uklidíte.

2. Ztráta různých drobností

Skřítci milují sladkosti. Když mu zapomenete připravit nějakou dobrůtku, začne vám dělat naschvály. Převěšuje klíče, nůžky či jiné předměty zastrčí někam, kde je nemůžete najít, případně i rozsype mouku. Nechte mu v koutku na talířku pár bonbónů a poproste ho, aby vám odpustil vaši nepozornost.

3. Domácí zvířata

Psi a kočky cítí a vidí víc, než dokáže člověk. Pokud si všimnete, že váš domácí miláček upřeně hledí do prázdného kouta, je velmi pravděpodobné, že tam vidí nebo cítí skřítka hospodáříčka. Kočka také může z ničeho nic začít blaženě příst, jako když ji hladí neviditelná ruka.

4. Věštecké sny

Skřítek vždycky pomáhá domácím lidem, pokud jim dávají najevo lásku a úctu. Jedním z projevů jeho náklonnosti může být sen, který vám napoví řešení nějakého problému. To vám radí domácí skřítek. Někdy také skřítek ukáže místo, kde je ukryt poklad.

5. Bezpečí

Když při návratu domů pocítíte, jak všechny vaše obavy mizí jako mávnutím proutku a zmocní se vás pocity klidu a míru, je to jasný příznak přítomnosti domácího skřítka, bdícího nad vaším bezpečím a duševním klidem. Skřítek rovněž nedovolí, aby jeho domácí lidi trápily noční můry a zajišťuje jim pevný spánek. Ráno jsou pak řádně odpočinutí a v dobré náladě.

6. Nezvaní hosté

Když se k vám bez pozvání chystají nějací hosté, domácí skřítek to vycítí. Zvláště pak tehdy, jde-li o osoby s nedobrými úmysly. Sklenice, která náhle sama o sobě spadne a rozbije se, nebo neklidní domácí miláčkové jsou jasným varováním.

7. Výstraha

V případě hrozícího nebezpečí domácí skřítci svoje domácí lidi různě varují. Dělají velký hluk, bouchají dveřmi, zvoní na domovní zvonek u vstupních dveří. Také se může stát, že vás ze sna vytrhne pocit, že vás něco zavalilo a dusí vás to. V takové situaci si ověřte svoji bezpečnost. Prohlédněte všechna místa v domě, kde může dojít k úniku plynu nebo vody nebo kde by mohl vzniknout požár.

8. Chování dětí

K dětem se domácí skřítci chovají se zvláštní pozorností. Chrání je a rádi si s nimi hrají. Často se stává, že dítě přichystá na stůl ještě jeden talíř nebo hrneček nebo že mluví do prázdna. To si povídá s domácím skřítkem. Stává se, že dítě, které pláče ze spaní, se náhle upokojí a s blaženým výrazem spí dál, nebo že se rozhoupe kolébka kojence, který zavrněl. Také to je práce domácího skřítka.

9. Převtělení

Pokud se k vám domů chce dostat malá šedavá kočička, určitě ji pusťte. Skřítci se někdy do těchto zvířátek převtělují, aby vás upozornili na něco důležitého. Velmi vzácně se může domácí skřítek objevit v podobě malinkého šedovlasého stařečka. Tehdy je důležité zachovat klid a mírným hlasem se ptát, jaké zprávy vám přinesl. Pokud ucítíte teplo, čeká vás nějaká šťastná novina, pokud pociťujete chlad, čekejte spíše neštěstí.

10. Stěhování

Jestliže se stěhujete do jiného místa, nesmíte rozhodně zapomenout pozvat domácího skřítka, aby se přestěhoval s vámi. Pokud jste se snad přestěhovali do domu, kde původní obyvatelé svého dobrého ducha opustili a nechali samotného, budete si muset nejprve získat jeho důvěru. Nechte mu na talířku něco dobrého a nabídněte mu přátelství. Jestliže ani po uplynutí nějaké doby nejste v domě usazeni, neopouští vás pocit neklidu a obavy, ztrácejí se různé věci a přibývá neshod, je čas zamyslet se, zda byste neměli vyhnat zatrpklého, zlého domácího skřítka minulých obyvatel domu.

Když ve svém bydlišti objevíte domácího skřítka, určitě se s ním skamaraďte. Tenhle maličký pomocník vám bude usnadňovat život, pomáhat vám a chránit vás před všemožným zlem. Pokud jste po předchozích obyvatelích zdědili takového, který vám nedá pokoj a trápí všechny lidi v domě, zkuste provést rituál, kterým se té nehodné bytosti zbavíte.

=========
Energie věcí. Které věci musíte ze svého domova ihned odstranit a které si ponechat.
Jak mohou aromatické oleje a éterické směsi přilákat peníze?

Facebook AstroPlus.cz