Žít na plný výkon

ZIT-NA-PLNY-VYKON

Ovládání energie je klíčem k vysoké efektivitě, zdraví a štěstí. Tím nejcennějším zdrojem je energie, nikoli čas. Každá z našich myšlenek nebo emocí má buď negativní nebo pozitivní energetické důsledky. Zdraví i štěstí jsou výsledkem dovedného ovládání energie.

Zásada číslo 1

Plný výkon vyžaduje zapojení čtyř vzájemně propojených energetických zdrojů: fyzického, emocionálního, rozumového a duchovního.
Bez dostatečného množství paliva se nedá zdárně splnit žádný úkol. Fyzickou energii vyjadřujeme množstvím (velké nebo malé), emocionální kvalitativním termínem (kladná nebo záporná).

Dynamika energie

de
Vysoká záporná :zlost, strach, úzkost, obranná pozice, ukřivděnost

Vysoká kladná: svěžest, jistota, výzva, radost, účast

Nízká záporná: deprese, únava, vyhoření, beznaděj, prohra

Nízká kladná: uvolnění, nesoustředění, mírumilovnost, klid, neodbojnost

Představte si, že vás čeká operace srdce. V jakém z uvedených energetických stavů by se měl nacházet chirurg? Měl by být zlý, neklidný a vysílený? Nebo nesoustředěný, dobrosrdečný a uvolněný? Určitě byste si přáli, aby byl energický, sebejistý a svěží.

Představte si, že tím chirurgem jste vy. Nejspíš byste se svojí energií zacházeli promyšleně.

Zásada číslo 2

Naše energie klesá jak při jejím přehnaném, tak při nedostatečném využívání. Měli bychom tedy stále hledat rovnováhu mezi jejím vydáváním a hromaděním.

Velmi zřídka myslíme na to, kolik vydáváme energie, jako bychom si byli jisti, že máme k dispozici bezedné rezervy. A potřeba jejich obnovy je bohužel nejčastěji pokládána za příznak slabosti.

Abychom udrželi mohutný rytmus života, musíme se naučit vynakládat a obnovovat energii rytmicky. Většina z nás žije tak, jako by běžela nekonečný maraton. Na takové cestě nás však čeká neúprosné opotřebení a vyčerpanost. Srovnejte si, jak vypadá finišující sprinter a jak maratonec.

Zásada číslo 3

Abychom zvýšili objem svých energetických rezerv, musíme překračovat obvyklé normy jejího výdeje.

Stres vůbec není naším životním nepřítelem. Paradoxně je právě on základem růstu a rozvoje. Abychom například zvětšili sval, musíme ho soustavně cvičit a zatěžovat a překračovat při tom meze jeho běžných možností (fakticky ho tedy vystavovat stresu).

Dopřejte však takto trénovanému svalu osmačtyřicet hodin a bude schopen vykonávat cviky, které dříve nezvládal.

Zásada číslo 4

Rituály spojené s kladnou energií, to znamená přesně cílené procedury ovládání energie, jsou klíčem k dosažení plného výkonu a trvalé vysoké efektivity.

Měnit se je obtížné. Jsme otroky svých zvyků. Velká část toho, co děláme, je založena na automatismu, není to řízeno vědomě. Nejspíš budeme dnes dělat to, co jsme dělali včera. Síla vůle a disciplína jsou zdroje mnohem omezenější, než si mnozí vůbec dokážou představit.

Kladný rituál je chování založené na hluboce vštípených hodnotách, které se nám časem stanou zvykem. Na rozdíl od síly vůle a disciplíny, které nás vedou k tomu, abychom se přiměli k určitému chování, rituál nás táhne sám. Například čištění zubů, které děláme zcela automaticky, bez zvláštního úsilí a snahy. Síla rituálů spočívá v tom, že zajišťují co nejmenší využití vědomého úsilí a umožňují Vám soustředit energii jiným směrem nebo směry. Zamyslete se nad kteroukoli životní oblastí, v níž jste efektivní. Určitě objevíte několik zvyků, které vám pomáhají této efektivity dosáhnout.

=========
Tělesná energie a její základní zákony
Energetická obrana a její metody

Facebook AstroPlus.cz