Tělesná energie a její základní zákony

telesna_energie

Znalost na nás působí ovlivňující silou.

Znamená to, že ta či ona informace může jak pozvednout vaši náladu, to jest dodat vám energii, tak i vaši náladu pokazit, tedy snížit vaši sílu.

Závěr: filtrujte informace, které se k vám dostávají. Omezte nebo vůbec vyřaďte kanály, jimiž se k vám dostávají negativní informace. Rozšiřte pozitivní kanály.

Život je energetickým pohybem.

Proto má-li vaše tělesná energie dosahovat patřičné úrovně, nesmíte připustit žádnou nečinnost organismu. Ani fyzickou, ani duševní.

Závěr: více se hýbejte, poznávejte nové věci, neustále se rozvíjejte, volte nové cíle a naplňujte je.

Energie se k člověku dostává zvnějšku různými cestami: jídlem, vzduchem, vodou, smyslovými orgány, vnímáním. Jestliže některý z těchto kanálů funguje špatně, energie jím postupuje jen omezeně nebo nepostupuje vůbec. Naše energie poklesne, klesáme na mysli a naše výsledky se zhoršují.

Pro neomezený přísun energie je nezbytná rovnováha našeho tělesného a duševního stavu, našeho chování a toho, co je kolem nás.

Ke zvýšení vlastního energetického potenciálu pozorně sledujte vzájemné vazby mezi vnějšími událostmi a svým vnitřním stavem.

Závěr: sledujte reakce svého organizmu a v maximální možné míře omezujte události, které mají negativní dopad na to, jak se cítíte.

To, na co soustřeďujete myšlenky a pozornost, ovlivňuje významně úroveň vaší energie.

Jestliže se většinu času něčím zneklidňujete, máte obavy a strach, bude vaše energetická úroveň velice nízká. Samozřejmě, čím větší je váš neklid a obavy, soustředění na ně, tím větší jsou vaše energetické ztráty. Důvod je nasnadě: negativní myšlenky nás vybíjejí, pozitivní naopak nabíjejí.

Závěr: pozornost věnujte tomu, co chcete získat a jak toho dosáhnete. Zbytečné obavy přenechte jiným.

Čím lepší je kvalita vašeho trávení, čím méně energie na tento proces vydáváte, tím méně vzniká škodlivých látek a toxinů a tím více zdraví prospěšných látek získáváte.

Závěr: hlídejte si kvalitu jídla a dbejte na dobré trávení.

Některé potraviny trávíme snadno, jiné vyžadují velké energetické výdaje a když je jíme, vede to k únavě a snížení aktivity.

Závěr: Dávejte pozor na to, jak se cítíte po tom kterém jídle. Pokud se vám někdy chce spát, nebo cítíte úbytek sil, znamená to, že byste ve svém jídelníčku měli něco změnit.

Stres a další negativní reakce ovlivňují úroveň tělesné energie a také trávení nežádoucím způsobem. K odstranění těchto jejich účinků je nutná relaxace a odpočinek. Ty jsou navíc spojeny s činností, která vám zvedne náladu.

Příroda má své zvláštní rytmy. Pokud svou činnost vyvíjíme v souladu s nimi, naše energie a efektivita vzrůstají. Pokud přírodní rytmy porušíme, efektivita upadá a cítíme se unaveni.

Životní prostředí – lidé, příroda, město – rovněž ovlivňuje stav tělesné energie.

Našich pět smyslových orgánů jsou energetické kanály, jimiž může energie přicházet, ale také unikat.

Váš život, to je váš osobní rozvoj, nikoli služba nějakým vnějším objektům. Jestliže někomu nebo něčemu sloužíte, vydáváte na to energii. Když pracujete na svém rozvoji, svou energii zvyšujete.

Aby váš energetický systém fungoval efektivně, potřebujete období odpočinku duševního i tělesného. Jeden celý den v týdnu byste měli věnovat odpočinku a relaxaci. Jednou za čtvrtletí byste si měli dopřát třídenní minidovolenou.

Ke zvýšení životní síly je nezbytné soustředit se na její zdroj – na energii zvnějšku. Nezaměřujte se na to, že pociťujete nedostatek sil, že jste unaveni. Řešení nespočívá ve snižování únavy, ale v dobíjení energie. V důsledku vás únava opustí.

=========
Síla může snadno uniknout. Má k tomu 10 cest.
Pravidla zachování energie: 13 poučení.

Facebook AstroPlus.cz