Metoda vědomé tvorby reality

Seznámíme vás s cvičením, které vám umožní vědomě vytvářet všechno, co se vám zachce.

V první etapě porozumění vědomému vytváření reality je nejlépe soustředit se na tři-čtyři hlavní přání. V závěru se naučíte tvořit v mnoha směrech najednou, ale dokud se jenom učíte, je snazší koncentrace na tři nebo čtyři přání.

Zvolte si přání, záměr, snahu, které jsou pro vás momentálně nejdůležitější. Každé z nich napište na zvláštní list papíru přibližně takto:

«Hodlám získat…»

Můžete uvést cokoli potřebujete. Potom listy berte jeden po druhém a pracujte s nimi následujícím způsobem:

Pod prohlášení o vašem záměru napište:

«Hodlám získat … z následujících důvodů» (zopakujte přitom svůj záměr).

Poté uveďte všechny důvody, pro které o tu věc usilujete.

Pište ve stavu maximální koncentrace dostupné Bytosti s uvědomělým myšlením. Pište vše, co vás napadne. Nepište o ničem, co byste měli chtít podle něčího názoru, pouze o tom, co je důležité pro vás osobně. Pište, jak se vám bude chtít, ale nijak se nenuťte.

Potom list obraťte a na zadní stranu nahoře napište:

«Vím, že to mám (nebo „budu mít“, je-li pro vás zatím těžké tomu uvěřit) z následujících důvodů…»

Pak napište všechny důvody, pro něž jste přesvědčeni, že dosáhnete toho, o čem jste psali na druhé straně. Opět pište to, co vás napadá.

Až skončíte, složte papír a noste ho v kapse nebo v kabelce, nebo ho uložte na takové místo, odkud ho snadno vyjmete a budete si ho moci přečíst během dne s vědomím, že vaše práce na tvorbě je hotova. Musíte si být vědomi, že jste spustili proces realizace záměru, který jste zformulovali a zapsali.

Na jedné straně listu jste oznámili svůj záměr a pod tím jste vyplnili část rovnice týkající se vašeho přání či záměru. Na druhé straně jste doplnili druhou část rovnice tvorby, svolení. Vzorec jste dokončili.

Uvědomte si, že pokud myslíte na to, že vaše přání se ještě nevyplnilo,, soustřeďujete pozornost na to, že to, po čem toužíte, nemáte. Jestliže však na něco soustřeďujete pozornost, vytváříte to. Takže vědomí, že něco se ještě nestalo, jenom posiluje ono „ještě se nestalo“. Pokud myslíte na neexistenci, posilujete neexistenci.

Čím silnější jsou vaše city, když mluvíte o svých přáních, tím rychleji se vám splní.

Snažte se stále myslet na to, co chcete, nikoli na to, co nechcete. Myslete ve směru získání, ne ve směru obavy, že to stejně nezískáte. Ve směru radostného očekávání, nikoli ve směru vědomí, že zatím to nemáte.

S dalšími přáními na jednotlivých listech papíru postupujte stejně a nastartujte tak Proces Tvorby.

=========
Máte šestý smysl? 5 signálů, kterým bychom měli věnovat pozornost.
Umíte být vděční? Vesmírný zákon vděčnosti.

Facebook AstroPlus.cz