Těchto 7 věcí nikdy nepřijímejte jako dárek

Estonská senzibilka a jasnovidka Ilona Kaldre prohlašuje: «Z jedněch darů se můžeme radovat a jiných se musíme chránit». Také lidová moudrost hledí na některé dary negativně a doporučuje raději si je odříci…

Které předměty hrozí, že způsobí jako dar nepříjemnosti a co bychom měli vědět, abychom chránili před neštěstím sebe i své blízké.

NŮŽ

Nože, nůžky i jiné ostré předměty, které mohou píhnout nebo říznout, by si měl člověk pořizovat zásadně sám. Předměty vybavené ostřím k sobě přitahují a uchovávají příliš mnoho negativní energie. Pokud dárce velmi silně naléhá, abyste předmět přijali, pokuste se ho přemluvit a zaplatit mu za něj, i kdyby to byla cena čistě symbolická.

HODINY

Tento předmět odměřuje čas. Na tom na první pohled opravdu není nic zvláštního. Hodiny se však občas zastavují. Aby nesymbolizovali konec šťastného života, je určitě lepší za ně dárci věnovat několik mincí.

PENĚŽENKA

Jestliže přijmete jako dárek prázdnou peněženku, riskujete, že se zbavíte peněžního štěstí. Alespoň jeden halíř by v peněžence měl být. Určitě je lepší si tenhle dárek zaplatit, než pak chodit s žebráckou mošnou…

KAPESNÍK

V kultuře mnoha národů existuje zvyk darovat při pohřbech kapesníky. Je to předmět těsně spojený se slzami a smutkem. Krom toho jsou papírové kapesníčky daleko praktičtější…

PERLY

I Karel Jaromír Erben cituje lidové přesvědčení, že „V perlách se slzy ukrývají“. Ilona Kaldre dodává, že jako dar mohou perly přivolat neštěstí, bolestnou ztrátu i nemoc. V mnoha zemích mají perly za symbol bezútěšných slz vdov a sirotků.

ZRCADLO

Zrcadlo je předmět příliš mystický, než abychom ho s lehkostí darovali a jako dar přijímali. Panuje přesvědčení, že zrcadlo nás dokáže zbavit krásy, mládí i lásky k životu. Zejména je třeba se vyhýbat zrcadlům starožitným.

RUKAVICE

S rukavicemi je spojeno mnoho kouzelnických rituálů, které mají umožnit ovládnout nějakou lidskou bytost. Podobné věci si tedy raději vyměňujeme.

K lidovým pověrám i nabádáním jasnovidky můžeme zaujmout postoj, jaký chceme. Můžeme se zasmát, podivit i rozzlobit. Hlavní je jedno: jestliže je dárek darován z čistého srdce a upřímně, žádné magické síly vám uškodit nemohou!

=========
Jak navlékat prsteny? Symbolika a význam prstenů
Kočka jako indikátor karmy

Facebook AstroPlus.cz