Minulost neexistuje. Budoucnost není. Je pouze tady a teď.


V určitém okamžiku evoluce se lidskému mozku dostalo důležitého zdokonalení umožňujícího nahlédnout do minulosti, předpovědět budoucnost, plánovat svůj život a představovat si logické abstrakce. Jsou to dary, které jsou prospěšné pouze za podmínky, že je využíváme správně. Skoncujme tedy hned s iluzí času:

Minulost neexistuje. Budoucnost není. Je pouze tady a teď.

Prociťte to. Uvědomte si to naplno. Minulost nikdy nebyla, budoucnost nikdy nepřichází, všechny obrazy, které máme v hlavě, jsou jen a jen obrazy, které máme v hlavě. Vždycky „byl“ pouze okamžik našeho „teď“ a nic víc. Pokaždé, když si představujete jiné světy, včetně těch minulých a budoucích, doslova necháváte život plynout mimo sebe. Realita je tady, všude kolem. Pociťte ji. Přivoňte k ní. Dívejte se a poslouchejte, dotkněte se jí, potěšte se s ní. A vždycky, když se vám bude zdát, že to nemáte zapotřebí, odvraťte svou pozornost od minulosti a budoucnosti. Udělejte si z toho oblíbenou zábavu.

Jsme zvyklí svůj život ustavičně promýšlet. Je to jako jet do Paříže pedanticky a výhradně podle cestovního plánu, s nosem zabořeným do mapy, abychom snad nedej Bože náhodou nesešli z cesty. Každý dosažený bod bychom hrdě v mapě odškrtli. Po návratu domů bychom si pamatovali každý záhyb na svojí mapě, ale nic víc.

Takže tedy „váš život“ je jenom iluze. Těch osmdesát let nikde není, ty všední i sváteční dny, vzlety a pády. Existuje pouze přítomný okamžik. Oněch osmdesát let je jen názorná mapa, kterou jste si právě teď nakreslili. Je nekonečně malá a v porovnání s přítomným životem i nevýznamná.

Všechen zbývající život neexistuje. Je to pouhá rozumová koncepce. Jediné, co existuje, je tato chvíle, v níž můžeme zavrtat pohled do mapy nebo zvednout hlavu a doopravdy svůj jediný život prožít a do mapy se dívat jen v případě nezbytného ověření trasy.

Dovolím si hrát “vabank”: ve skutečnosti nemáme žádný důvod k trápení. Důvod k trápení může spočívat pouze v čase. Čas však neexistuje, není to nic jiného, než v naší hlavě zrozená abstrakce.

Závěr:

1. Minulost neexistuje. Budoucnost není. Je pouze “tady a teď”.

2. Vždycky, když se vám bude zdát, že to nemáte zapotřebí, odvraťte svou pozornost od minulosti a budoucnosti. Udělejte si z toho oblíbenou zábavu.

3. Veškerý váš život není než názorná koncepce existující pouze ve vaší představě. Ve skutečnosti existuje pouze tato chvíle – jediná, kterou můžete doopravdy prožít.

=========
Tíha posledního vtělení. Loučení s karmou.
Jakou barvu má vaše aura? Numerologická metoda.

Facebook AstroPlus.cz