Lunární a sluneční zatmění v roce 2019 – jak se máme v tyto dny chovat.

Zatmění Slunce a Měsíce je podivuhodným přírodním úkazem, který právem probouzí zájem a nadšení mnoha lidí. Vždycky je hojně pozorováno a komentováno, lidé se ho snaží vidět v celé jeho kráse a využívají k tomu různé přístroje a pomůcky. Nicméně kromě pěkné podívané jsou s tímto jevem spojeny některé další, o nic méně důležité okolnosti. Z pohledu astrologie jde v tomto případě o úkaz schopný silně ovlivnit lidský život.

V roce 2019 je ve světě očekáváno celkem pět zatmění. Tři budou sluneční a dvě měsíční. Každé z nich bude mít své zvláštnosti.

Nejvýznamnější zvláštnosti zatmění Slunce a Měsíce v roce 2019.

Je důležité mít na paměti, že každé zatmění může různým způsobem ovlivnit stav lidské psychiky. Některá dokáží člověku vnuknout velmi silnou sklíčenost, melancholické rozpoložení a pochybnosti. Mohou způsobit až stav deprese. Jiná jsou schopna zásadním způsobem ovlivnit lidský život a další nás mohou přimět k úvahám o vlastní rodině a kariéře.

Nicméně vždycky musíme počítat s tím, že každý z těchto jevů má své specifické vlastnosti, které je velmi důležité znát. Především je třeba posoudit charakteristiky každého jednotlivého zatmění.

Částečné zatmění Slunce 5. ledna 2019

Mnozí zkušení astrologové prohlašují, že veškeré konání v tento den musí být uměřené, pravidelné, jedno musí navazovat na druhé. Je třeba mít na vědomí i tu důležitou okolnost, že v tomto měsíci proběhnou hned dvě zatmění, kdy po zatmění slunečním dojde k zatmění měsíčnímu. Znamená to, že všechny skutky a každé jednání, kterého se dopustíte 5. ledna 2019, se s maximální přesností projeví 21. ledna.

Důležité v tomto období bude dokončení všech záležitostí a realizace všech záměrů, jinak byste při dalším zatmění museli očekávat nepříjemnosti. Všechno však přece jen nevypadá tak negativně, protože pokud se vám povede realizovat hodně dobrého, může vám to přinést pozitivní důsledky po následujícím zatmění. Budete zkrátka muset trochu počkat.

Úplné zatmění Měsíce 21. ledna 2019

Zatmění Měsíce je pro lidi obdobím emočně náročným. Toto lednové úplné zatmění Měsíce bude probíhat pod vlivem souhvězdí Lva. Jeho vliv vyvolá a posílí v mnoha lidech touhu realizovat závažné životní změny – odejít ze zaměstnání, vystěhovat se a trvale žít v jiné zemi, rozvést se a začít docela nový život a mnoho jiného.

Přesto však velká většina astrologů nedoporučuje poddávat se a projevovat slabost, protože právě tímto způsobem budou působit vedlejší účinky zatmění Měsíce. Jestli však odhodlání něco ve svém životě změnit bude opravdu tak silné, nemělo by smyslu jednat unáhleně. Žádoucí je vyčkat alespoň týden a teprve potom všechno řádně promyslet a přijmout to správné rozhodnutí.

Úplné zatmění Slunce 2. července 2019

Úplné zatmění Slunce je úžasný úkaz a jeho vliv je pozorovatelný všude, nejenom v místě, kde lze pozorovat úkaz sám. Mnoho lidí může v době průběhu zatmění ještě další tři dny po něm pociťovat jistou zmatenost, ochabnutí vůle, nejistotu a snad i psychickou únavu. Instinkty samozřejmě budou hledat cesty, kudy dát o sobě znát, aby se mohly projevit naplno. Z popisu tohoto stavu jasně vysvítá, že začínat s realizací nějakých důležitých a závažných záležitostí právě v tom období určitě není vhodné. Člověk zkrátka nemá dokonale jasnou hlavu, jeho koncentrace pokulhává a není schopen náležitě zhodnotit všechny podrobnosti náročné situace. Naopak se právě tyto okamžiky přímo nabízejí jako velmi vhodné k pozměnění některých zásad, k přijetí nových i ke změně zaběhaného životního způsobu.

Je to období vhodné k zamyšlení a k objektivnímu pohledu na svoji vlastní osobu. Máte-li například nějaký nepříjemný zlozvyk, kterého se nedokážete zbavit, pak právě zatmění může být tím nejlepším obdobím, kdy s ním skoncovat.

A pokud byste rádi do každodenního všedního, možná i lehce nudného života vnesli něco nového, neobvyklého a zajímavého, pak podle tvrzení astrologů právě toto sluneční zatmění přinese s sebou velkou pravděpodobnost uchování nově založených dobrých a užitečných tradic. Budete mít vysokou šanci, že nový zvyk anebo tradice zůstanou ve vaší rodině navždy.

Částečné zatmění Měsíce 16. července 2019

Pokud se k tomuto období nahromadí ve vašem životě závažné problémy táhnoucí se delší dobu a pokud je k tomuto zatmění nevyřešíte, mohou následky vašeho otálení na vás dopadnout v období dalšího zatmění. Je tedy lépe ukončit tak či onak všechny závažné záležitosti, abyste měli vyrovnány všechny své povinnosti a závazky a nevznikly vám zbytečné nepříjemnosti.

Červencové částečné zatmění bude podněcovat protestní, až vzbouřenecké pocity a touhu po spravedlnosti. Pokud byste se nechali těmito emocemi strhnout a vést, mohlo by to vést ke konfliktům a vyvolat vážné problémy, ať už v rodině, v zaměstnání nebo širší společenské.

Pokud vás vliv zatmění zaskočí právě v této podobě, držte raději ony bouřlivé emoce v sobě, soustřeďte se sami na sebe, na své zásady, na své chování a postoje. Můžete zjistit, že jste se někde v něčem zmýlili, nebo se nezachovali správně. Odborníci na astrologii označují právě toto období jako dobu zcela mimořádně vhodnou k sebezpytování, pohroužení se do sebe, k úvahám o svém vztahu ke světu. Člověk může díky jim dojít k novým hodnotám a dodat nový, hlubší rozměr svým mravním postojům.

Prstencové zatmění Slunce 26. prosince 2019

Slunce, Měsíc a Země opticky spojeny jedinou přímkou, průměr Měsíce je však menší než průměr Slunce. Na Zemi tedy bude ze Slunce vidět pouze zářící prstenec. Jak se k tomuto úkazu staví astrologie? Podle ní v tomto období může pravděpodobnost některých myšlenek a záměrů, výhledů do budoucna i plánovaných událostí ztratit hodně na své síle nebo se prostě úplně vytratit. Tady však není od věci připomenout si úsloví, že nikdo a nic není nenahraditelné. Místo těch plánovaných zkrátka zaujmou jiné změny, na které si ovšem bude třeba počkat.

V zájmu uchování emocionální rovnováhy a nepodléhání sklíčenosti až depresi je třeba se vším starým se rozloučit bez lítosti a snadno, nedovolit, aby se to změnilo v brzdu či překážku na další cestě. Navíc umění rozžehnat se rázně s tím, co zastaralo, je velmi užitečný návyk, který pomáhá zachovat pevné nervy a neztrácet náladu pro kdejakou maličkost.

Koho nejvíce ovlivní zatmění roku 2019

Jak lunární, tak sluneční zatmění mohou velmi silně ovlivnit zdravotní stav a vyprovokovat nejrůznější problémy. Zvláště opatrní by v takových obdobích měli být ti, u koho byly pozorovány následující problémy nebo nemoci:

 • lidé s jakýmkoli chronickým onemocněním (zvláště pak s patologickými procesy v nervové soustavě, nemocemi srdce a cév);
 • lidé trpící depresivními a nutkavými stavy;
 • lidé od přírody nedůvěřiví;
 • hypochondři;
 • lidé vznětliví.

Specifika přípravy k zatmění

V době zatmění a v období několika dnů po něm bývá pozorováno silné působení tohoto jevu na lidský organismus, které by mohlo vyprovokovat i rozvoj různých nemocí. Tomu se však dá s úspěchem vyhnout, pokud se na nadcházející astronomický úkaz správně připravíme:

  • V přípravném období je doporučováno především co nejvíce ulehčit orgánům kardiovaskulárního systému. To znamená odlehčit stravu, důraz dát na ovoce, zeleninu, snížení konzumace tučného masa a naopak více jíst ryby. Velmi důležitý je pobyt na čerstvém vzduchu, to znamená často chodit ven, sportovat, hýbat se. Od věci není ani běžná rozcvička;
  • Je třeba mít stále na paměti, že tato období vždycky rozkolísají lidskou psychiku a u citlivějších jedinců mohou vyvlat stavy melancholie a sklíčenosti, podnítit mohou i vznik skutečné deprese. Předejít těmto stavům pomůže dostatečný spánek alespoň tři dny před zatměním a tři dny po něm. Zůdrazňován je význam přiměřenosti každé zátěže a důležitost vyváženosti mezi prací a odpočinkem;
  • Pravidelné poklesy sluneční aktivity vedou ke snížení celkové energie organismu. Lidé mají sklon k apatii, povšechné slabosti, jejich pracovní výkonnost klesá. Jako prevence jsou doporučovány léčivé byliny a čaje. Pomáhá rovněž zabývat se různými rozptylujícími zájmovými činnostmi;
  • Doporučováno je odříci si alespoň v tomto náročném období různé zlozvyky. Nejde snad pouze o kouření nebo alkohol, lidé by se rovněž neměli přejídat, měli by dokázat odepřít si sladkosti, tučné a těžké pokrmy a zdržet se různých jiných závislostí.


  Čím se zabývat v době kolem zatmění

  V obdobích zatmění Slunce i Měsíce je vhodné věnovat se některým činnostem, s nimiž je přežití tohoto zátěžového období daleko snazší. Navíc jsou to činnosti a zvyky i po uplynutí této doby v životě velmi užitečné – zvyšují jeho kvalitu a zbavují mnoha problémů a příadných neštěstí.

  Mnoho astrologických odborníků doporučuje v kritickém období věnovat zvláštní pozornost následujícímu:

  • V období zatmění stoupá významně důležitost spánku. Je to doba, kdy výrazně posiluje lidská intuice a schopnost předtuchy. S tím souvisí častý výskyt různých snů. Snář však odložte stranou až do doby po uplynutí vlivu nebeského úkazu;
  • Pokud někdo touží zbavit se špatných návyků nebo závislostí, je tento čas k realizaci podobného rozhodnutí snad ze všech nejvhodnější. Je to doba přímo stvořená pro sebeanalýzu, sebezpytování, ponoření se do vlastního nitra a hlubokou meditaci;
  • Užitečné je rovněž provádění procedur tělesné i jiné očisty. Sprchy, bylinné koupele, léčivé zábaly, masáže, ale i úklid v domě. To všechno jednak zklidňuje mysl a nastoluje tělesnou harmonii, jednak odvádí pozornost od možných nepříznivých psychických dopadů tohoto kritického času. Vhodná je rovněž hygiena duševní, například četba duchovní literatury.

  Zatmění, ať už se jedná o zatmění Slunce nebo zatmění Měsíce, s sebou vždy přináší závažné změny. Je nepopiratelným faktem, že k nim dochází jak v přírodě, tak v lidském životě. Vhodná preventivní opatření, soustředěnost mysli, obrácení pozornosti do vlastního nitra a péče o čistotu fyzickou i mravní, to jsou způsoby, jejichž uplatněním se můžeme vyhnout změnám negativním a proměnit toto citlivé období v čas nacházení nových hodnot, v další stupeň na své cestě duchovního rozvoje.

  =========
  Kdy máme poslechnout svou intuici?
  Posílejme lásku

Facebook AstroPlus.cz