Pravidla finanční hojnosti podle feng-shui

Pravidlo 1: Peníze musíme mít rádi, potom také ony budou mít rády nás

Ze všeho nejdřív podotkněme, že mít rád peníze ani v nejmenším neznamená být chamtivý a skoupý hrabivec. Hrabivý člověk nemiluje ani tak peníze, jako spíš proces jejich hromadění a skutečnost, že je prostě má. Peníze milují oběh, mají rády, když jsou utráceny, když je někdo utrácí s požitkem! Energie rozvoje proudí tam, kde kolotají radost a potěšení, nezapomínejte na to. Je to okolnost natolik důležitá že se k ní budeme ještě dost často v různých souvislostech vracet. Čím více se člověk raduje, tím blíže má ke světlé Boží síle, zejména pak k tvůrčí síle Vesmíru.

Pravidlo 2: Peníze je třeba utrácet i získávat s požitkem!

V umění získávání peněz začínejte malými věcmi. Všechno velké vždycky začíná od malého, nebuďte proto smutní, že měřítka vašeho finančního života jsou zatím jenom skromná. I pouhý triviální nákup chleba nebo mléka proměňte ve svátek. Plaťe za ně u pokladny s rozmachem hodným Rotschilda.

Prociťte si tu jistotu, která se vás zmocňuje, když držíte v ruce bankovky. Na jejich hodnotě prozatím nezáleží. Važte si jich. Kolikrát jen vidíme, jak nedbale lidé zacházejí s penězi, jak se je snaží co nejrychleji schovat, přímo zimničně cpou bankovky do peněženky a nedbají o to, že se mohou zmačkat!

Pravidlo 3: Programujte se výlučně na život ve štěstí a hojnosti.

Pro člověka je někdy doopravdy těžké udělat ten pověstný první krok. «Hm, vám se to řekne, ale pro mě, s mými problémy…», můžeme často slyšet odpověď na svoje plamenné výzvy. Člověku se nejspíš moc nechce přiznat si skutečnost, že za svoji finanční situaci si může jen a jen sám. Tak moc se mu nechce přiznat svou odpovědnost, že je pro něj snazší žít postaru a držet se zastaralých názorů. Cítí se s nimi tak pohodlně, že naprosto netouží vystrčit hlavu a vylézt konečně na světlo boží.

Pravidlo 4: Začněte se hned teď, v této chvíli programovat na jiný život.

Výsledky vás ohromí. Zvláště zajímavé je setkat se po delším čase se zavilým skeptikem. Vídíte na něm, jak mu v hlavě raší myšlenka, že možná nebyly tak beznadějně tupé ty vaše řeči o novém vědomí, o vědomí nových tvůrčích myšlenek, měnících skutečnost. Vidí totiž názorně a jako na dlani, jak výrazně k lepšímu se změnil život váš i vašich přátel a všech, kdo smýšlejí stejně. Zatímco pro něj, přesvědčeného skeptika, v životě žádné změny nenastaly, a pokud ano, pak to byly změny k horšímu.

Pravidlo 5: Když změníte své přesvědčení, změníte také kvalitu svého života.

Jednejte tak, jak vám napovídá vaše nové přesvědčení. Na tohle téma bylo napsáno už tolik knih, že se nepřestáváte divit, proč lidé tyto znalosti nevyužívají vždy a všude. Člověk nemusí být zrovna čaroděj ve špičaté čepici posázené hvězdami, aby změnil směr, jimž se řítí vlak jeho života.

Pravidlo 6: Se změnami začněte u sebe.

Promluvte si s kterýmkoli smolařem a průšvihářem a on vám hbitě a rychle vyjmenuje veškeré příčiny svých běd a nezdarů. Co všechno se do takového seznamu nevejde! Mizerná vláda a špatná karma, zapšklí sousedé, nemožná manželka i závistiví kolegové. Vinen je kdekdo, jenom on sám ne. Zapamatujte si hlavní pravidlo psychologie bohatství: Vždycky, v každém věku, v kterýkoli den a v jakékoli zemi můžete začít Nový Život. Vaše možnosti jsou neomezené. Důležité je jen jedno – vaše odhodlání.

=========
Feng shui bohatství
Jak přivolat lásku s pomocí feng shui

Facebook AstroPlus.cz