Jak se vyhnout zlému osudu

Některé lidi životem doprovází velké štěstí, jiní se naopak nemohou zbavit smůly a různých protivenství. Všechno má své důvody a když je člověk zná, pak i opravdu velký smolař má šanci změnit svůj život k lepšímu.

Jak praví lidová moudrost, osud rozdává karty, ale hraje s nimi člověk sám. Povaha osoby a hlavní ukazatele jejího osudu jsou do značné míry určovány časem a místem narození, toho jsou si velmi dobře vědomi astrologové. Na někoho se lidé třeba zlobí pro jeho slabou povahu, nebo naopak pro nadměrnou úpornost a agresivitu, aniž by si uvědomili, že dotyčný za tyto své vlastnosti může ze všech nejmíň, že to vše bylo dáno postavením planet v den jeho narození. Jistě to neznamená, že takový člověk není zodpovědný dočista za nic. Jde však o to, že z uvedených důvodů někteří lidé zvládají negativní rysy vlastní povahy daleko obtížněji nežli ostatní. Jestliže člověk zná své vlastní slabosti, dává si větší pozor, aby se ovládal, což mu samo o sobě pomůže vyhnout se mnoha problémům.

Lidé obeznámení s touto tématikou tvrdí, že na to, co se člověku v životě přihodí a na povahu událostí, které ho potkají, má veliký vliv jeho pohled na svět. Život optimisty je daleko radostnější a šťastnější než život pesimistův. Proč tomu tak je? Protože svět je takový, jakým ho člověk vidí. Pokud člověk vidí svět v černém světle, realita se k němu obrací svými nejhoršími stránkami. Naopak k optimistovi, který se snaží na všem vidět to dobré, se svět chová velmi vlídně.

Základem výše popsaného mechanismu jsou dva postuláty. Ten první říká, že podobné přitahuuje zase podobné. Jestliže člověk vidí na všem jen samé nedostatky, pak se svým negativním myšlením začne přitahovat odpovídající události. Aby se zbavil nekončící řady neštěstí, nezdarů, smůly a zlých událostí, měl by se soustředit na pozitivní rysy světa. A změny, třeba i jen drobné, zaznamená hned první den. Postupem času se v jeho životě začnou objevovat nové a nové dobré události.

Podle druhého postulátu svět plní každé naše přání. Má to však jednu zvláštnost — svět vnímá naše přání přesně tak, jak byla vyjádřena. Doslova. Pokud tedy člověk volá: „Chci štěstí”, pak se s ním svět prostě shodne: „Dobrá, tak chceš.” Úplně stejné je to s penězi — člověkovu volání „Chci být bohatý” svět poslušně přitaká: „Ano, chceš být bohatý.” Jenomže chtít být bohatý a být bohatý, to jsou dvě naprosto rozdílné věci. Aby svět vaše přání splnil, musejí být vyjádřena v kladné formě. To znamená: „Jsem šťastný“, „Jsem bohatý“, „Jsem úspěšný a daří se mi“, atd. Přitom je důležité nejen slova pronášet, ale také se doopravdy cítit takovými, jakými chcete být. Ten správný pocit přitáhne odpovídající možnosti. Jako zákon byste hned na počátku měli přijmout jedno důležité pravidlo: na světě není nic nemožného. A tento výrok byste měli chápat zcela doslovně.

Svět vůbec není takový, jak ho lidé vidí, svět je plastický a proměnlivý. A nejen to. Existuje mnoho světů, kvantová fyzika se již velmi přiblížila pochopení této skutečnosti. Představte si, že existují miliardy variací vašeho života a všechny existují současně. Chcete-li změnit situaci, stačí se přemístit do světa, kde je všechno tak, jak si to vy přejete. Přemístění se děje na základě záměru, vůle, síly myšlenky. Musíte cítit, jak se v prostoru možností přemisťujete do světa, jaký potřebujete. Zároveň si všimnete, že něco kolem vás se změnilo, i když sotva postižitelně. Nejnápadnějším znamením je změna jasnosti barev. Svět se skutečně stává živějším a jasnějším, a vaše vnímání světa se mění. Čím lépe tuto techniku člověk zvládne, tím závažnějších změn může kolem sebe dosáhnout.

=========
Jak pomocí fotografie změnit osud
Jak číst nápovědy osudu. Praktický návod.

Facebook AstroPlus.cz