Vyberte si runu, která se vám líbí a zjistěte, co vás čeká

Samo slovo runa znamená „tajemství“. Tyto znaky byly používány v germánských jazycích především ve Skandinávii a na Britských ostrovech už v předhistorickém období a v raném středověku. První runové nápisy pocházejí přibližně z roku 150. Runy sice sloužily i k psaní textů, především však k magickým účelům. Zaznamenávaly věštby, posvátné magické formule a sloužily i jako talismany.

Máte-li nějaký problém, který vás zneklidňuje, můžete ho vyřešit, když se soustředěně zadíváte na runu, která se vám líbí ze všech nejvíc. Je to velmi starý způsob a skutečně funguje. Je zřejmé, že při patřičném soustředění se všechny vaše duševní síly zaměří tím správným směrem a runa vám pomůže.

“Náhodný” výběr té či oné runy ukazuje nejpravděpodobněji na to, že hluboko uvnitř už odpovědi na otázky dávno znáte a vaše podvědomí vám chce napovědět prostřednictvím runy.

Zadívejte se pozorně na runy a jednu si vyberte. Její význam najdete v textu dále.

1. Ehwaz

Její název znamená „kůň“, zvíře velmi vážené u mnoha národů. Skandinávci chovali bělouše pro magické účely a jejich bůh Odin sám na bělouši jezdil.

Runa změn, pohybu, cesty a postupu vpřed. Energie Merkura. Věští usnadnění cesty. Možné jsou jakékoli změny, mění-li se sám člověk. Barva zelená a bílá.

Znak přechodu a pohybu, nových míst k životu nebo nového života. Znamená pohyb i ve smyslu nápravy nebo zlepšení nějaké situace. Charakteristický je pro tuto runu rozvoj a nepřetržitý postup. Pomalé narůstání citu, nesčetné přeměny. Může se vztahovat k jednání, rozvoji myšlenek i vzájemného citu.

Základním významem je tu změna, a to změna k lepšímu, většinou očekávaná. Obvykle bývá spojena s nějakou cestou.

2. Othila

Název této runy je překládán jako „dědictví“. Nemusí jít jít jen o věci hmotné, ale i takové, jako jsou znalosti, vědomosti. Energie Saturnu se stopou Merkura nebo Urana. Barvy červená a tmavě žlutá. Klíčovými slovy jsou ukončení a získání. Tedy dva aspekty. Ukončení něčeho, co dožilo. A získání. Aby bylo možné něco získat, musí něco dožít. V tom je jisté varování.

Doba cest, které se rozcházejí. Stará kůže musí být shozena, vztahy, které se přežily, musejí být ukončeny. Podřízení se a nejspíš i ústup, doprovázené věděním jak a kdy ustoupit, zároveň však pevná vůle, aby to bylo možné provést.

S runou je spojen majetek, je to znak zisků a výher. Výhra však může vzejít z toho, s čím se musíte rozloučit. Někdy runa ukazuje na člověka ochotného k dlouhé, tvrdé práci, aby uspokojil svá přání. Může rovněž označovat někoho, kdo je stržen nějakým snem nebo ideálem.

3. Uruz
Název se překládá jako „pratur“, symbol mocné síly a zarputilosti. Symbolizuje tedy i sílu a dovednost člověka schopného takové zvíře ulovit. Je to znak fyzické síly, vytrvalosti, odvahy a volnosti. Znamená dobré zdraví, pevnou konstituci a mužskou plodivou sílu. Energie Neptuna, barva tmavě modrá, bílá a zlatá.

Připravte se na nové možnosti, které na první pohled vypadají jako ztráta. Hledejte v popelu. Znak hlásí obnovu, znovuzrození, nový počátek. Dodá vám sílu a vytrvalost na nové cestě.

Vládne změnám, obvykle náhlým a nečekaným, které nás nutí obrátit se k sobě, k vlastním vnitřním zdrojům, abychom využili energii, kterou tato runa symbolizuje a zároveň přináší. Změny jsou nejčastěji přirozené a nemá smyslu chtít se jim vyhnout.

4. Gebo

Překládá se jako „dar“. Myslí se jím cokoli, dar pro radost nebo z lásky, oběť bohu nebo naopak přízeň jimi seslaná. Věci hmotné i nehmotné. Akt darování symbolizuje pouto, spojení mezi dárcem a příjemcem. Runa má moc slučovat neslučitelné, protikladné. Barva tmavě modrá. Klíčovým slovem je „partnerství“.

Jednota, spojení nebo účast na něčem společném jsou nablízku. Skutečné partnerství může existovat jen mezi nezávislými osobnostmi, které ani v jednotě neztrácejí každá svou osobitost. Runa symbolizuje dar svobody, z nějž vyplývají všechny dary ostatní.

Tato runa je skutečným darem, který potěší vaše srdce. Je vyjádřením harmonie mužského a ženského počátku a nasvědčuje konci konfliktů. Symbolizuje duševní a fyzickou rovnováhu. Téměř vždy je pozitivním znamením. Velmi příznivý znak, věštící zdárný konec jakékoli věci.

5. Hagal

Tuto runu označovali staří runoví mistři za matku všechn run, protože z jejího tvaru lze odvodit tvary všech ostatních run. Název je překládán jako „krupobití“. Runa téměř vždy věští neštěstí, je to nepříznivý znak. Napomáhat může při vykročení ze začarovaného kruhu.

Změny, něco nového, svoboda, osvobození – to jsou její základní vlastnosti. Naléhavá nezbytnost zbavit se ztotožnění s materiální realitou.

Představuje všechny síly, které se vymykají lidské moci. Je symbolem živelného ničení, bourání. Bourání může být obecně záporné i kladné, zde však jsou síly, které je působí, zcela lhostejné a jejich činnost má v základě negativní povahu.

Tato runa ukazuje tvrdě na to, že doba není příznivá jakémukoli novému počátku. Pokusy bojovat proti osudu nebo okolnostem vám teď přinesou pouze žal. Je třeba poněkud ustoupit a nechat se nést životním proudem. Pro uklidnění duše si připomeňme, že staří Slované viděli ve tvaru Hagal sluneční symbol štěstí a chránili jím příbytek před úderem blesku.

6. Algiz

Překlad názvu zní „ochrana“. Je to runa ochrany fyzické i morální a lze jí chránit osobu či obydlí. Slouží také jako ochranný talisman. Brání vtrhnutí škodlivých vnějších sil, posiluje schopnost vycítit nebezpečí. Barva zlatá. Klíčovým slovem je „obrat“. Při něm je třeba jisté opatrnosti, která bude vaší ochranou. Včasný skutek a správný postup. Je to znak mimořádné síly, a to síly pozitivní.

Runa symbolizuje nový příznivý vliv, často zasahující do života cestou podvědomých pocitů a instinktů. Je to runa přátelství. Chrání před jakýmkoli neštěstím. Často předem velmi výrazně varuje a umožňuje vyhnout se blížící se pohromě nebo závažným problémům. Velmi příznivá runa.

7. Raido

Runa znamená „jízda na koni“. Symbolizuje cestu, postup a pohyb, také přenos, a to v doslovném i přeneseném smyslu slova. Je znakem poselství, předání zprávy nebo rady. Může být rovněž vykládána jako výzva k okamžitému jednání. Slouží jako ochranný amulet na cestách. Barva rumělková.

Pokud se vztahuje význam runy k vám, znamená to, že je čas uskutečnit cestu. Buď doslova, nějaké zábavné cestování, nebo cestu duše ve smyslu životní změny. Pokud jdete duchovní cestou, runa napovídá, že jste na správné cestě a máte po ní pokračovat. Ukazuje rovněž na čas vhodný k nějakému vyjednávání nebo diskusi. Jste v období příznivém logickému myšlení a promyšlené strategii.

Runa může rovněž poukazovat na vhodnost období k nějakému nákupu či prodeji. Můžete také dostat nějakou zprávu či získat novou, neočekávanou informaci.

8. Berkana
Název je překládán jako „bříza“. Bříza byla v severních krajích od pradávna posvátným stromem, spojeným s plodností, ženskostí a novým životem. Je symbolem nového života, očištění a uzdravování. Symbolizuje domov a rodinu. Barva zelená. Výklad udává znamení plodnosti fyzické i duševní, perspektivu osobního růstu a úspěchu v podnikání i životě. Může také ohlašovat narození potomka. Signalizuje dobrý zdravotní stav.

Tato runa vždycky ukazuje na hmatatelný výsledek, je velmi užitečná při zahajování něčeho nového – pracovního záměru, projektu, stavby domu. Říká, že plány je třeba neprodleně začít realizovat.

Toto velmi příznivé znamení je znakem obrody a nového počátku.

9. Teiwaz

Název je jednou z forem jména Týra – mocného severského boha nebes, práva a války. Je to bojovná runa, symbolizuje boj a vítězství. Je naplněna energií bojovného ducha. Jeho bitva je bitvou s vlastním já. Jednáním posiluje svou vůli a nelpí na výsledku. Je si vědom, že vše, co může udělat, je nechat vůli nebes procházet sebou samým.

Jedna z největších run vítězství. Zosobňuje ducha soutěživosti a soupeření. Symbolizuje boj sil čestných proti silám utlačujícím. Jste ochotni bojovat za to, v co věříte bez ohledu na své šance. Většinou dosáhnete úspěchu. Runa velmi silné motivace silné vůle a cílevědomosti. Ukazuje na zvýšení moci nebo nárůst peněžních prostředků.

Skvělé znamení ve všech milostných otázkách.

10. Mannaz

Význam názvu: „člověk“. Znamenat však může jedince stejně jako celé lidstvo. Každý utváří svůj lidský osud jako součást celku. Runa poukazuje na to, že jedinec má pracovat pro celek a celek být ochranou jedince. Charakterizuje schopnost starat se o jiné. Barva temně rudá.

Jednotlivci znak radí skromnost a žádné přehánění. Čas není zralý ke změnám, je zralý k přání změn. Nezbytná je a bude pružnost. Buďte ústupní, soustředění a umírnění. Snažte se vést obyčejný život neobyčejným způsobem. Pracujte kvůli práci samé.

Runa vybízí k nenásilnému činu a radí ke spolupráci. Nemáte se nechat pasivně unášet osudem. V problémech, které momentálně máte, můžete počítat s něčí pomocí či spolupůsobením.

Výklad nemusí být zcela jasný, přesto je runa jednoznačně pokládána za pozitivní.

11. Isa

Runa „led“. Zmrazí cokoli. Její pomocí můžete dočasně zastavit, avšak nikoli lividovat nějaký negativní proces. Poskytuje nezbytný oddech, chladí horké hlavy. Klíčovým slovem je „nečinnost“. Dlouhé vyčkávání. Období skrytého rozvoje předcházejícího znovuzrození. Barva šedá a černá.

Jakési ustrnutí vašeho duchovního života. Uvízli jste v situaci, jejíž smysl vám není jasný. Zdá se, že jste bezmocní, jediné, co můžete, je ustoupit a podřídit se. Buďte trpěliví, období skrytého rozvoje vnitřních sil předchází obrození a novému rozkvětu. Nyní jsou úspěchy nepravděpodobné. S pomocí nepočítejte. Ve své izolovanosti si zachovejte bdělost. Nepokoušejte se tvrdohlavě prosadit svou vůli.

Led je považován za nepřátelský živel. Runa však slouží jako ochranný symbol.

V citové sféře znak předpovídá ochladnutí, možnou nevěru.

12. Wyrd

Runa prázdnoty. Nemá žádné zobrazení. Prázdnota je koncem i počátkem. Nepoznané se dalo do pohybu. Čas ukáže všechno. Symbol osudové změny. Často vyžaduje odvahu podobnou skoku do prázdna. Tato runa zkouší vaši víru. Představuje karmické síly a úplný počet všeho, co jste vykonali, stejně jako meze k nimž vám je souzeno dojít a čím se stát.

Runa naprosté důvěry, kterou musíte brát jako vzrušující svědectví kontaktu se svým skutečným, pravým osudem. Znak kosmické síly osudu. Sami musíme přijmout zodpovědnost za své jednání, ať dobré nebo špatné. Pokud se vám runa objeví při výkladu, buďte si jisti, že se vám přihodí něco nečekaného. Bude-li to pozitivní nebo negativní závisí na tom, co jste si zasloužili svým dosavadním chováním.

(Wyrd je v severské mytologii pavučinou osudu, kterou spřádají tři nory, sudičky, ztělesňující minulost, přítomnost a budoucnost. Není jisté, zda existovala a byla používána také runa wyrd. V současné době se však prosadila a je užívána při výkladech budoucnosti.)

=========
Malý zajímavý test – jací doopravdy jste?
Test: váš život a jak ho doopravdy vidíte?

Facebook AstroPlus.cz